Hovedorganisation for 4 danske racekatteklubber: Dansk Racekatteklub, Jydsk Racekatteklub, Racekatten, Katteklubben
Søg  
 

Hvad er Felis Danica

Felis Danica (FD), som blev oprettet i 1956, er en fælles organisation for de 4 danske hovedklubber, Darak, Jyrak, Katteklubben og Racekatten.

Felis Danica er medlem af FIFe, og er dermed underlagt FIFe’s regler, og har ret til at udstede FIFe godkendte stamtavler på medlemmernes katte.
Medlemmer af en af de 4 danske klubber, er dermed også underlagt FIFes regler.

Forretningsudvalget i Felis Danica (FU) varetager den daglige ledelse af Felis Danica. FU er sammensat af 2 personer fra hver af de 4 hovedklubber samt en formand, som vælges direkte ved urafstemning blandt medlemmerne.

Foreningens hjemsted er formandens adresse.
CVR-nr. 72109228.Hvad er FIFe – Federation Internationale Feline ?

FIFe blev i 1949 oprettet som en international europæisk sammenslutning af katteklubber ved et møde mellem en Belgisk, en fransk og en italiensk klub. Til at starte med, var FIFe kun for europæiske klubber, og hed Federation Internationale Feline d’Europe (FIFE). Dette blev ændret i 1972, da Brasillien blev optaget som medlem, og FIFE kom nu til at hedder FIFe, da man slettede ”d’Europe”.
I dag har FIFe 39 medlemmer fordelt på 37 lande.

Ved den første udstilling i 1949 var der tilmeldt 200 katte. Ved verdensudstillingen i København 2003, var der tilmeldt 1400 katte

FIFe kan betragtes som et overordnet organ i forhold til de nationale klubber. Opdrættere kan ikke være medlem af FIFe. Alle katteklubber, som er tilknyttet FIFe har forpligtet sig til at følge fælles regler og standarder.

Der er fælles standarder, som beskriver hvordan de enkelte katteracer ser ud. Der er regler for stamnavne (katterinavne), udstillinger, dommere, opdræt af katte samt fælles sundhedspolitik

Status for FIFe i dag:

ca. 206 Internationale dommere
ca. 7 Probitional dommere (dommere som ikke er helt færdiguddannede)
ca. 130 Dommerelever
ca. 100.000 medlemmer fordelt på de 37 lande
ca. 110.000 stamtavler og 3000 katteri navne registreres årligt
ca. 650 udstillinger pr år med ca 200.000 udstillede katte